Geschiedenis

Op 27 oktober 1966 werd geboren te Ieper “De Ieperse Roeiclub”. Het “kindje” kreeg het Eilandje op de vesten als eerste thuishaven en werd toen goed verzorgd door Gilbert Vanheule, onze ere-voorzitter, samen met Roland Maillard. Zij waren het die toen de mensen bijeenbrachten om te Ieper de nieuwe sportclub van de grond te helpen.

Bij deze moeten we hulde brengen aan Gilbert Vanheule. Met zijn geëigend karakter is hij werkelijk een trekpaard geweest voor de Ieperese kajakclub. Hij is vanaf de beginne bestuurslid geweest, vele jaren voorzitter, maar alleen hij kan zeggen ook dertig jaar lid te zijn van onze club. Alhoewel hij de bestuursfakkel heeft doorgegeven, is hij nog altijd een waardevolle medewerker en raadgever.

Dertig jaar geleden was roeien de discipline waarmee de club naar buiten kwam. De eerste voorzitter was Bernard Steverlynck en op 1 mei 1969 werd deze taak overgenomen door André Wenes. Na het plotse overlijden van André Wenes hanteerde Roland Maillard de voorzittershamer voor een korte periode. Deze functie werd vervolgens overgenomen door Gilbert Vanheule. De welbespraakte en met kennis van zaken ondervoorzitter Laurens Stubbe nam tot en met begin dit jaar vervolgens het voorzitterschap op zijn schouders. In februari van dit jaar werd Vital Verstraete als voorzitter verkozen.

In de zomer van 1990 werd het clublokaal “De Roeispaan” opgetrokken en op 27 september plechtig ingehuldigd. De club telde toen 65 varende leden.

De overgang naar kajaken heeft plaats gevonden in de periode van 1971-72. Het roeien werd toen verdrongen door de meer avontuurlijke discipline van het kajakken. Toen was ook Louis Man ergens al aangekomen in de club. Hij is een onmisbare schakel geworden voor sportieve evenementen, maar vooral ook voor technische bijstand in het clubleven.

Blijkbaar was de clubnaam nog niet lang genoeg. Er waren toen wel veel steunende weldoeners, maar toenmalig voorzitter Gilbert Vanheule kon een sponsor aantrekken die een weldaad was voor de club. De firma Avasco uit Diksmuide werd onze hoofdsponsor en deze naam werd dan ook verbonden aan de clubnaam.

Hiermee heb ik in het kort de peilers geschetst waarop onze club in de voorbije jaren kon steunen. Hierbij moet vermeld worden dat er toen en nu mensen zijn die een zeer belangrijke bijdrage leveren in het reilen en zeilen van de club.

27 oktober 1996
I.R.W.V. Avasco is dertig jaar jong, telt momenteel 87 leden en heeft een zeer verjongde bestuursploeg. De clubactiviteiten beperken zich op sportief vlak over drie takken. Het kajakpolo neemt een heel groot deel voor zijn rekening. Het wildwatervaren, zowel toeristische als wedstrijd rivierafdalen, heeft een grote aantrekkingskracht tot de jeugd en als laatste staat het toeristische vlakwatervaren eveneens open voor alle leden.

Kajakken is een sport voor jong en oud. Het is dan ook de betrachting van onze club één grote familie te zijn. Welnu beste clubleden, aan U om in de mate van Uw mogelijkheden Uw steentje bij te dragen. In die geest worden er ook enkele activiteiten uitgewerkt om met alle clubleden het dertigjarig bestaan van de club te vieren.